Sunday, 11 December 2011

Planets

From: http://queenelizabeth.lpsd.ca/student%20zone/0019D234-011F7A57.24/planets_000.gif
From: http://s3.thisnext.com/media/largest_dimension/D68FCBB6.jpg

If u happy....

Rain rain go away !

Kejadian Gerhana Bulan

Gerhana merupakan kejadian astronomi yang berlaku apabila satu objek astronomi bergerak ke dalam bayang objek astronomi yang lain. Terdapat dua jenis gerhana:
Gerhana matahari berlaku apabila bulan yang sedang dalam perjalanannya mengelilingi bumi lalu bersetentangan dengan bumi dan matahari, dan bayangnya terkena pada permukaan bumi, maka terjadilah gerhana. Gerhana matahari hanya dapat berlaku ketika bulan baru, kerana pada masa itu bulan berada di sebelah bumi menghadap matahari.
Gerhana bulan pula hanya boleh berlaku ketika bulan purnama. Ketika itu bulan berada bersetentangan dengan bumi dan terlindung daripada matahari. Ini bermakna bulan boleh termasuk ke dalam bayang bumi dan menghilang.
Gerhana juga boleh dibahagikan kepada:
Gerhana penuh berlaku apabila sumber cahaya dilindungi sepenuhnya oleh sesuatu objek astronomi. Gerhana separa pula berlaku bila cuma sebahagian daripada objek tersebut dilindungi. Gerhana anulus pula merupakan sejenis gerhana penuh di mana satu lingkaran halus dapat diperhatikan di sekeliling objek tersebut.
Gerhana mungkin tidak berlaku setiap tahun, dan mungkin pula beberapa kali setahun. Namun gerhana penuh adalah jarang dan hanya dapat disaksikan pada suatu tempat di bumi.
http://ms.wikipedia.org/wiki/Fail:Eclipse_lune.jpg

The Solar system song

The Solar System

The Solar System

Animals sounds

Food Pyramid

From: http://healthy-eating-plans.com/wp-content/uploads/2009/10/food_pyramid_for_kids.jpg
 
 From: http://cf.telegram.com/submissions/photos_approved/82185233.jpg

From: http://4.bp.blogspot.com/-0s2G699QsKU/TftiMAkjXiI/AAAAAAAAA6Y/SYEVQj-qykU/s1600/Healthy%20Food%20Pyramid%20For%20Kids-pyrdtwo.gif

Food Chains

From: http://www.franklin.ma.us/auto/upload/schools/kennedy/822-food-chain1.jpg




From: http://images.tutorvista.com/content/environment/forest-food-chain.jpeg


From: http://tx.english-ch.com/teacher/jane/food%20chain%203.jpg


Life Cycle of a Frog


Plant





From: http://www.cuip.net/~agrosenheider/images/plant_organs%20copy.jpg

Saturday, 10 December 2011

Old macdonal had a farm

Worksheet for living things and non living things

From: http://talibiddeenjr.files.wordpress.com/2008/04/science-living.jpg

 From: http://edu.glogster.com/media/3/9/98/86/9988668.jpg
From: http://www.schoolsinteractive.co.uk/worksheets/eco-ed_worksheets/Planetgdn_Feb2003_images/Planet%20garden%20living%20things%28B%29.JPG




Thursday, 8 December 2011

Living things and non-living things

Living thing;
  • need air and water
  • can move
  • can grow
  • can respond
  • can reproduce
Example for living things = Humans, Animals and Plants.



Non-living things;
  • do not need energy to live 
  • do not need water and air
Example for non living things = Table, Car, Toys & etc.



Click link below for video of Living & Non-living things.